Prva stran

Združenje policijskih šefov Slovenije

Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana, E-pošta: info@zpss.si

Poslanstvo in vizija ZPŠ


Poslanstvo

Združenje policijskih šefov Slovenije skrbi za uveljavljanje in razvoj
policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter
sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov.

Vizija

Vizija Združenje policijskih šefov Slovenije je, da postane aktivni
sogovornik organom, organizacijam, društvom in drugim institucijam na
področju izvajanja policijske dejavnosti pri oblikovanju in ustvarjanju
pogojev za kakovostno izvajanje policijskih storitev v skupnosti.