Prva stran

Združenje policijskih šefov Slovenije

Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana, E-pošta: info@zpss.si

Pridruži se


Član društva lahko postane delavka ali delavec policije s statusom policista na delovnem mestu:

Osebi iz prejšnjega odstavka tega člena po prenehanju opravljanja funkcije policijskega šefa ali po prenehanju dela v policiji članstvo v društvu ne preneha.

Lahko voli in je izvoljen za člana organov društva, ne more pa teh organov voditi.