Prva stran

Združenje policijskih šefov Slovenije

Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana, E-pošta: info@zpss.si

Kaj je ZPŠ ?


Zgodovina
Združenje je bilo ustanovljeno kot društvo 8. aprila 2003. Trenutno ima 73 članov.

Predstavitev

Združenje policijskih šefov Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom uveljavljanja in razvijanja policijske stroke, izboljšanja kakovosti upravljanja in vodenja, izmenjave tovrstnih izkušenj in strokovnih informacij, zaščite interesov članic in članov, sooblikovanja razmer za uspešno delo in druženja policijskih šefov.

Nameni in cilji